maandag 14 oktober 2019

Europese ambtenaren tegen “English only”


Terwijl het drama rond de Brexit zich voortsleept en een aantal beoogde Europese Commissarissen door het Europees Parlement is afgewezen, wordt de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, al geconfronteerd met een petitie van Europese ambtenaren.

Deze ambtenaren storen zich aan het feit dat de interne communicatie steeds vaker enkel in het Engels gebeurt. De Europese Commissie kent officieel drie werktalen: Engels, Frans en Duits. De ambtenaren klagen over de exclusief Engelstalige IT helpdesk, interne mededelingen en intranet, maar nog meer over de monocultuur die met eentaligheid samenhangt. Dit is schadelijk voor hun werk, want ambtenaren verliezen zo de gewoonte om over de inhoud in hun eigen taal te denken.

Opvallend is dat de bezorgde Eurocraten hun hoop vestigen op het meertalige profiel van Von der Leyen. Best vreemd, want men kan haar voorganger Juncker van veel beschuldigen maar niet dat hij eentalig is. Ook wordt nergens naar het Duits verwezen, haar eigen taal en formeel de derde taal van de Commissie.

De ondertekenaars willen namelijk geen Duits, maar Frans kunnen spreken tijdens bijeenkomsten zonder met de vinger nagewezen te worden, ze willen werkdocumenten en notities in het Frans opstellen, video’s en materiaal in het Frans op sociale media, offertes en rapporten in het Frans kunnen vragen, en vooral betere ondersteuning krijgen voor het werken in verschillende talen tegelijk. Zodat de Commissie handelt naar wat ze preekt voor de burgers: Eenheid in verscheidenheid.

De petitie is integraal te lezen op de blog van de Franse journalist Jean Quatremer die zich al sinds jaar en dag opwindt over de groeiende rol van het Engels in de perszaal.

Virginie Mamadouh